ÁFANGALÝSING

Í áfanganum læra nemendur að beita aðferðum stafrænnar ljósmyndunar til að tjá hugmynd sína og tilfinningu fyrir umheiminum. Taka ljósmyndir, vinna þær í tölvu og ganga frá þeim til birtingar. Mikil áhersla er lögð á meðvitund nemenda um inntak og uppbyggingu bæði innan einstakra mynda og í samhengi innan myndraða. Hér eru nemendur hvattir til að skoða vel þá sýn sem myndir þeirra birta af umheiminum.

Í áfanganum er lögð áhersla á mikilvægi leiksins sem náms- og þroskaleið í uppeldi hvers barns. Áhersla er lögð á leikþroska eftir aldursstigi og hvernig börn leika sér. Unnið verður með mismunandi flokkun leikja, fjallað um hlutverkaleiki og mismunandi menning kynjanna er skoðuð með tilliti til leiksins. Jafnframt um mikilvægi leiksins fyrir félagsleg samskipti barna og málörvun. Einnig að nemendur öðlist þekkingu á hvernig hægt er að nýta sér leikinn sem leið í kennslu barna. Nauðsyn þess að starfsmenn skóla virði leikþörf barnsins og tryggi heppileg leikskilyrði. Í kennslunni verður gert ráð fyrir virkri þátttöku nemenda m.a. með umræðum, verklegum æfingum og vettvangsheimsóknum.

Nemendur læra að umgangast gashylki, logsuðu- og logskurðartæki. Þeir læra að fylgja suðulýsingu, logsjóða plötujárn í suðustöðum PA, PG og PF með I-rauf. Þeir eiga geta lóðað og logskorið fríhendis og kunna að bregðast rétt við ef hættu ber að höndum.