Markmið áfangans er að nemandinn þekki helstu einkenni í þróun siðferðisvitundar, sé fær um að tjá sig um siðferðislega ábyrgð í samskiptum fólks, einkum ábyrgð og skyldur þess fullorðna í samskiptum við börn, Þekki fordóma og hvernig þeir geta birst í daglegu starfi, temji sér virðingu gagnvart öllum einstaklingum óháð kynþætti, trúarbrögðum eða líkamlegu ásigkomulagi, sé fær um að ræða siðferðileg álitamál, m.a. í ljósi mismunandi gildismats, ekki þagnarskyldu jafnt og tilkynningaskyldu, ekki réttindi og skyldur út frá skólastarfi, s.s. hlutverk og ábyrgð leikskóla og grunnskóla í samfélaginu og hugmyndina að baki skólaskyldu, geri sér grein fyrir hvað mótar viðhorf manna og fyrir mismunandi gildismati fólks og öðlist öryggi í samskiptum sínum við börn og séu færari um að takast á við ólík samskipti sem fullorðni aðilinn og geri sér grein fyrir ábyrgð sinni sem slíkir

Grafísk hönnun / 2. ár

Í áfanganum vinna nemendur sjáfstætt að verkefnum á nokkrum ólíkum á sviðum prenthönnunar.  

Þrír áfangar á lokaári í grafískri hönnun GRA3C05/GRA3B05/VEG3B05