bilgreinarBílgreinabrautir

Bíliðnir eru bifreiðasmíði, bifvélavirkjun og bílamálun. Tvær fyrrnefndar eru 4 annir eftir grunnnám en sú siðasttalda þrjár annir eftir grunnnám. Námið er aðeins kennt í dagskóla. Bifvélavirkjun er kennd allar annir en inntaka í bifreiðasmíði á haustin en inntaka í bílamálun er óregluleg ýmist haust- eða vorönn. 

Sérgreinar eru kenndar í lotum. Lota er 1 til 3 einingar. Ein eining er ígildi 28 kennslustunda. Lotan er kennd samfellt, eitt námsefni er tekið fyrir og því lokið með prófi áður en næsta lota er tekin.

Kennsla hefst eftir nýrri námskrá haustið 2009. Engar breytingar sem máli skipta fyrir nemendur eru frá því sem nú er að öðru leyti en því að nokkrir áfangar hafa verið endurskipulagðir og tákn áfanganna (3 bókstafir 3 tölustafir) breytast, mest í bifvélavirkjun

Bifreiðasmiðir

Bifreiðasmiðir vinna mest við réttingu og skipti á hlutum eftir árekstra og breytingum á yfirbyggingu bifreiða. Þeir gera einnig við aðra hluta sem gætu hafa skemmst  t. d. stýris- og fjöðrunarbúnað.

Bílamálarar

Bílamálarar mála bifreiðar eftir viðgerð vegna áreksturs eða annarra skemmda. Málarar þurfa að blanda rétta liti ef bifreið er máluð að hluta. Oft þarf að heilmála bifreiðar eftir viðgerð eða breytingu. Bæði bifreiðasmiðir og bílamálarar gera við skemmda plasthluti bifreiða.

Bifvélavirkjar

Bifvélavirkjar sjá um reglubundið viðhald og viðgerðir á vélbúnaði, hemlum, stýrisbúnaði og ýmsu öðru í stórum sem smáum bifreiðum og vinnuvélum.